O Nas

Stowarzyszenie Koniczynka od 8 lat zmienia rzeczywistość osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Od początku swego istnienia staramy się pomóc zarówno chorym dzieciom jak i ich opiekunom. W pierwszym etapie
działalności skupiliśmy się na wsparciu rodziców i aktywizacji dzieci, w kolejnych 3 latach podjęliśmy ogromne wyzwania,
jakim było utworzenie Centrum Terapii Koniczynka. W użyczonych pomieszczeniach po starej pralni przy Szpitalu Powiatowym
w Radomsku zrealizowaliśmy wielkie marzenie.

W październiku 2016 r. powstało Centrum Terapii, remont pochłonął 400 tysięcy zł i trwał 3 lata. To dzięki ogromnej sile woli rodziców przeobraziliśmy zaniedbaną halę w nowoczesną placówkę przyjazną dzieciom i ich opiekunom. Dziś w Centrum funkcjonuje: CYBER-oko, eeg biofeedback, badanie eeg, qeg, logopedia, komunikacja alternatywna pecs, terapia integracji sensorycznej, konsultacje oraz terapia psychologiczna, mikropolaryzacja mózgu, rehabilitacja ruchowa, taping, gimnastyka korekcyjna, hydroterapia, terapia ręki, muzykoterapia, komora hiperbaryczna i trening umiejętności społecznych. Opiekujemy się i wspieramy około 300 podopiecznych z terenu powiatu radomszczańskiego i ościennych.
forest-environment.jpg

Nasz zespół

Karolina Koch

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Fizjoterapia to nie tylko mój zawód, a przede wszystkim pasja. Jako miłośniczka anatomii i fizjologii człowieka od zawsze chciałam pomagać innym poprzez poprawianie ich ogólnej sprawności i redukowanie istniejącego bólu. W pracy największą satysfakcją jest dla mnie uśmiech na twarzy pacjenta, ponadto jego zadowolenie daje mi ogromną motywację do dalszego działania. W terapii moim głównym założeniem jest spojrzenie na pacjenta wielowymiarowo, przeprowadzenie z nim kompleksowego wywiadu, a w konsekwencji dobranie odpowiednich technik i metod pozwalających poprawić jego sprawność i ogólne funkcjonowanie.
Obecnie pracuje zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.
I. Rehabilitacja dziecięca obejmuje:
- wady podstawy ciała
- skoliozy
- wady stóp
- zaburzenia neurorozwojowe (np. autyzm, ADHD)
- choroby genetyczne (m.in. zespół Downa, dystrofia mięśniowa)
- uszkodzenia centralnego układu nerwowego (np. mózgowe porażenie dziecięce)
II. Rehabilitacja osób dorosłych obejmuje:
- dolegliwości bólowe kręgosłupa
- ograniczenia zakresu ruchomości stawów
- zespoły przeciążeniowe
III. Ponadto prowadzę również rehabilitację pacjentów po przebytym COVID-19. W ramach której oferuje:
- terapię oddechową
- ćwiczenia kondycyjne, zwiększające wydolność organizmu oraz siłę mięśniową
- masaże relaksacyjne, bańką chińską (rozluźniające, usprawniające krążenie)
- hydroterapie
Kursy:
Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci według Barbary Zukunft-Huber
Serdecznie zapraszam zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Monika Kochel

Nazywam się Monika Kochel, jestem magistrem fizjoterapii z 6- letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, również z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Pracuję m.in. metodą NDT-Bobath, wykonuję masaże oraz kinezjotaping. Zajmuję się głównie rehabilitacją dzieci i niemowląt, zmagających się z chorobami neurologicznymi, genetycznymi, wadami postawy oraz zaburzeniami napięcia mięśniowego, np.:
- Asymetria niemowlęca
- Opóźnienie rozwoju motorycznego
- Mózgowe Porażenie Dziecięce
- SMA
- Dystrofia mięśniowa
- Zespół Downa
- Przepuklina Oponowo- Rdzeniowa
- Skrzywienia kręgosłupa
- Szpotawe/Koślawe kolana

Ilona Katarzyna Chybała

Ilona Katarzyna Chybała – współtwórca i prezes stowarzyszenia Koniczynka Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Osoba z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, wieloletni działacz społeczny, lider wielu przedsięwzięć społecznych w regionie, absolwentka Szkoły Liderów – programu prowadzonego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Od dziesięciu lat prowadzi Stowarzyszenie, dzięki jej działaniom organizacja pozyskała użyczone pomieszczenia w których obecnie znajduje się Centrum Terapii i środki na ich adaptacje. Jest działaczem społecznym znanym w regionie, inicjatorem i założycielem rad pożytku publicznego zarówno w powiecie jak i w mieście. Od 6 lat przewodniczy Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Charakteryzuje się dużą umiejętnością zarządzania i pracą w zespole, kreatywnością, szybkim podejmowaniem decyzji, zdolnościami logistycznymi. Jest matką niepełnosprawnego dziecka w związku z czym ma dużą wiedzę na temat problemów i potrzeb środowiska.

Paweł Borkowski

Paweł Borkowski – kognitywista, informatyk, filozof, logik, specjalista diagnostyki EEG i QEEG oraz metody biofeedback. Autor wielu podręczników, min. „Atlas EEG i QEEG”. Założyciel Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback im. św. Ojca Pio, współzałożyciel i główny specjalista diagnostyki EEG i QEEG Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego PrymusEEG. Współpracuje z Biomed Neurotechnologie we Wrocławiu.

Marzena Mądrzak-Białek

Nazywam się Marzena Mądrzak-Białek. Ukończyłam Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zdobyłam tytuł magistra. W Centrum Terapii Koniczynka pracuję jako neuroterapeuta, prowadzę treningi EEG Biofeedback, wykonuję zabiegi mikropolaryzacji mózgu. Dodatkowo prowadzę neurorehabilitację z pacjentami na urządzeniu Cyber-Oko. Pracując z dziećmi z różnymi deficytami, bardzo ważny jest kontakt terapeuty z dzieckiem. Taką bliską więź nawiązuję z naszymi podopiecznymi prowadząc muzykoterapię. Praca terapeuty jest pracą specyficzną, wymaga bowiem łączenia zarówno kompetencji, doświadczenia, zrozumienia, cierpliwości, ale przede wszystkim miłości do dzieci. Pracując z osobami niepełnosprawnymi zafascynowałam się podłożem występujących u nich deficytów. Stąd moje zainteresowania wciąż podążają w kierunku mózgu. Przeprowadziłam dotąd ponad kilka tysięcy treningów EEG Biofeedback. Idąc dalej w tym kierunku zdobyłam uprawnienia do wykonywania badań EEG. Wiedza o mózgu jest tak ogromna, że aby być na bieżąco i móc pomagać naszym pacjentom jak najlepiej, wciąż podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę pracować w takim miejscu, gdzie każdego dnia mogę pomagać naszym pacjentom. Wiem, że to jest moje miejsce

Nikola Jaskorzyńska

Nazywam się Nikola Jaskorzyńska. Jestem psychologiem kliniczno – sądowym z uprawnieniami pedagogicznymi oraz neuroterapeutą. Jestem terapeutą I i II stopnia EEG Biofeedback – treningu wspomagającego pracę mózgu. Posiadam uprawnienia do samodzielnego wykonania badania EEG. Ukończyłam również szkolenie z innowacyjnej metody neuromodulacji tDCS – mikropolaryzacji mózgu. Jestem absolwentką rocznej szkoły terapii poznawczo – behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Daje mi to możliwość udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia tej grupy osób w trudnych sytuacjach życiowych. Ukończyłam również wiele szkoleń dotyczących terapii dzieci z autyzmem. Pracowałam jako terapeuta w Centrum Terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Diagnozowałam w kierunku autyzmu. Prowadziłam zajęcia TUS – trening umiejętności w społecznych. Jestem trenerem PECS – alternatywnej, wspomagającej metody porozumiewania się dla w osób ze spectrum autyzmu oraz i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. W związku z dużym zainteresowaniem oraz zapotrzebowaniem postanowiłam również wzbogacić swój warsztat pracy o elektrostymulacje logopedyczną. Z powodzeniem wykonuje ten zabieg u osób z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, zaburzeniami napięcia mięśniowego, afazją, porażeniem nerwu twarzowego, rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Paulina Mruklik

Nazywam się Paulina Zielińska. Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Filologia polska z logopedią oraz studiów magisterskich z Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Zawód ten pozwala mi zmieniać świat pacjentów na lepszy i łatwiejszy. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, a efekty terapii napędzają do działania. Staram się trafić do dziecka poprzez zabawę, aby czas spędzony na terapii kojarzył się tylko pozytywnie i jeśli to tylko możliwe, beztrosko. Wraz z kolejnymi pacjentami utwierdzam się w przekonaniu, że logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. To osoba, która pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. A skuteczny proces terapeutyczny wymaga holistycznego podejścia do pacjenta.

Marek Kotlicki

Nazywam się Marek Kotlicki. Ukończyłem studia wyższe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie i uzyskałem tytuł magistra ze specjalnością wychowawczą i tym samym uprawnieniami pedagogicznymi. Od zawsze człowiek był w centrum moich zainteresowań. Istotna część mojej pracy zawodowej to praca na rzecz osób z dysfunkcjami w zakresie intelektualnym, somatycznym i psychicznym. Od zawsze moim ideałem była pomoc innym. Uważałem bowiem i nadal tak sądzę, że uśmiech, dobre słowo i wspieranie innych są najcenniejsze, a często nic nie kosztują. W tym celu zdobyłem uprawnienia Technika Masażysty i prawo wykonywania tego zawodu. Od 2019 roku jestem związany Stowarzyszeniem „Koniczynka” w 2019 roku, gdzie na początku jako woluntariusz zajmowałem się masażem osób niepełnosprawnych, po wypadkach komunikacyjnych, z porażeniem wielokończynowym oraz osób zdrowych lub wykazujących nieznaczne objawy chorobowe. Od 2020 roku na stałe współpracuję z Centrum świadcząc usługi na rzecz osób z rożnymi dolegliwościami i schorzeniami dla młodszego i bardziej zaawansowanego wiekiem, pokolenia. Wykonuję zabiegi masażu różnego rodzaju, począwszy od relaksacyjnych, przez prozdrowotne, a skończywszy na masażach medycznych z ćwiczeniami i mobilizacjami, poprzedzone odpowiednią diagnostyką. Jestem rówież nauczycielem w Szkole Policealnej Medycznej w Radomsku przy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, gdzie adepci tego zawodu zdobywają wiedzę i doświadczenie w 2 letnim okresie nauki. Prowadzę dla słuchaczy praktyczne zajęcia z masażu, masażu w medycynie, masażu prozdrowotnego oraz masażu w sporcie. Serdecznie zapraszam na moje zabiegi i zapewniam, że jakość moich usług z pewnością Państwa nie zawiedzie. Więcej informacji na temat osoby terapeuty i jego zawodowych możliwości pod linkiem: https://www.facebook.com/MarekKotlickiMasazysta/

Joanna Misiak

mgr Joanna Misiak – fizjoterapeutka dziecięca, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest certyfikowaną terapeutką wiodących w dziedzinie pediatrii metod terapeutycznych, m.in. metody FITS, metody PNF, Trójpłaszczyznowej, Terapii Manualnej Stóp wg. Barbary Zukunft-Huber, Terapii Manualnej Dzieci. Wymienione powyżej narzędzia terapeutyczne umożliwiają szeroko pojętą diagnostykę i leczenie:
– wad postawy
– zaburzeń fizjologicznych krzywizn kręgosłupa z wyróżnieniem skolioz idiopatycznych
– zmian osiowych i deformacji kończyn górnych i dolnych z szczególnym uwzględnieniem wad stóp
– zaburzeń na tle neurologicznym
– chorób i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci
Mgr Misiak jest specjalistą który wciąż stale dopełnia wiedzę w zakresie fizjoterapii dziecięcej.
Na co dzień pracuje z dziećmi:
• z różnymi niepełnosprawnościami m.in. neurologicznymi
• z nieprawidłowościami w postawie ciała
• po zabiegach operacyjnych lub po przebytych urazach
Rehabilitacja niemowląt oraz dzieci będzie obejmować m.in. zaburzenia i schorzenia jak:
• Deformacje stóp
• Deformacje kończyn dolnych
• Deformacje kończyn górnych
• Skoliozy idiopatyczne
• Skrzywienia bocznych kręgosłupa
• Zaburzenia krzywizn fizjologicznych kręgosłupa
• Choroby Scheurmanna
• Choroby neurologiczne (uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, zespół Westa itd.)
• Choroby genetyczne (Downa.Williamsa itd.)
• Nieprawidłowe rozłożenie napięcia mięśniowego
• Zaburzenia funkcji aparatu ruchu: stawach, mięśniach i nerwach

Agnieszka Tlałka

Nazywam się Agnieszka Tlałka.
Z Centrum związana jestem od 2017 roku jako pracownik administracyjny.
Praca na recepcji którą również wykonuję to nie tylko umawianie wizyt, ale także pomoc rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych.
W każdej sytuacji służę Państwu poradą i pomocą.

Mateusz Kustalik

Mateusz Kustalik. Terapeuta EEG Biofeedback i fizjoterapeuta, absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Praca w tym zawodzie sprawia mi wiele satysfakcji z racji tego, że sam jestem osobą niepełnosprawną, a mogę pomagać innym ludziom.
Pracuje metodami takimi jak:
– PNF Basic
– pinoterapia FRSc
– techniki osteopatyczne
– masaż tkanek głębokich
– terapia punktów spustowych
– techniki powięziowe

Katarzyna Gołębiowska

Nazywam się Katarzyna Gołębiowska.
Jestem pracownikiem administracyjnym. Pracuję również na recepcji. Służę Państwu poradą i pomocą.

Maja Kaźmierska

Nazywam się Maja Kaźmierska.
Pracuję w Stowarzyszeniu Koniczynka na stanowisku pomoc administracji.

Iwona Janeczek

Robert Wolski

Dołącz do naszych działań 🍀

i przekaż 1% podatku, KRS: 0000380316