Podążając za Państwa potrzebami, informujemy, że od kwietnia 2024 roku ruszamy z ofertą miniturnusów.

Oferta jest skierowana zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy wymagają intensywnej neurorehabilitacji, po przebytych udarach, uszkodzeniach mózgu. Oferujemy:

👉 badanie diagnostyczne EEG/QEEG, obrazujące pracę mózgu,

👉 terapię przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym tDCS, 

👉 terapię tlenową mózgu (komorę hiperbaryczną), 

👉terapię neurologopedyczną,

👉 elektrosymulacje logopedyczne,

👉 terapia CYber-Okiem. 

Z oferty mogą również korzystać osoby z autyzmem, z afazją, z chorobami degeneracyjnymi,jak również zaburzeniami emocjonalnymi.

Tworzymy indywidualne programy turnusowe dla każdego pacjenta zgodnie z Pańswta potrzebami 🙂.

Więcej informacji pod numerem telefonu ☎️ 44 7871026. Zapraszamy 🙂